Did You Know คุณรู้หรือ ไม่ทำไมอ่านหนังสือแล้วจึงง่วงนอน เมื่ออ่านหนังสือแล้วเกิดอาการง่วงนอน เชื่อกันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคน แล้วสาเหตุเกิดจากอะไร?
เมื่ออ่านหนังสือแล้วเกิดอาการง่วงนอน เชื่อกันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคน แล้วสาเหตุเกิดจากอะไร? ผู้เชี่ยวชาญมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแสดงให้เห็นว่า ดวงตาของเราจะเคลื่อนไหวไปมาในขณะที่กำลังอ่านหนังสือ และใรขณะเดียวกันนั้นสมองก็ต้องทำงานไปด้วยโดยการแปลตัวอักษรตามที่เรามองเห็นและแปลความหายออกมา ทำให้กล้ามเนื้อดวงตาทำงานหนักและนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนว่า ร่างกายควรได้รับการพักผ่อน ทำให้ตาของเราค่อยๆ ปิดลงและเข้าสู่สภาวะของการนอนหลับในที่สุด

ทำไมอ่านหนังสือแล้วจึงง่วงนอน

และยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการอ่านหนังสือที่สบายจนเกินไปเช่น เตียงนุ่มๆ โซฟา เป็นต้น หรืออ่านในที่ที่มีแสงสลัวหรือแสงไม่เพียงพอเพราะการอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงไม่เพียงพอจะทำให้ดวงตาของเรานั้นทำงานหนักมา นอกจากนี้เรื่องของบรรยากาศโดยรอบของเราก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเผลอหลับขณะอ่านหนังสือได้ ฉะนั้นวิธีที่จะช่วยทำให้เราสามารถอ่านหนังสือให้นานขึ้นโดยเริ่มจากสถานที่ในการนั่งอ่าน เราควรเลือกสถานที่ที่ไม่สบายจนเกินไป และมีแสงเพียงพอต่อการอ่าน บรรยายกาศโดยรอบต้องไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป นอกจากนี้สำหรับใครต้องการอ่านหนังสือสอบก็ควรที่จะทำการจดบันทักไปด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นร่างกายอีกทางหนึ่ง เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอ่านหนังสือได้นานขึ้น