พื้นฐานเกี่ยวกับ Bitcoin ที่ต้องรู้

หลายคนกลัวว่า ในเมื่อมันเป็นเงิน ดิจิตอลเสกมาจาก อากาศ มันจับต้อง ตัวตนไม่ได้ อย่างนี้  คนคิด จะเสกผลิต เข้ามาในระบบเท่าไรก็ได้ งั้ืนต่อไป มันก็ต้องเฟ้อแน่นอน จริงมั้ย ??? คำตอบคือไม่จริง Bitcoin  ในโลกนี้ ถูกอุปมาให้เหมือนกับทองคำที่หายาก และมีให้ ขุดค้นหา ได้ไม่เกิน 21 ล้าน coin หรือ 21 ล้าน BTC เท่านั้น โดย Satoshi ผู้คิดค้น เค้ากำหนด โปรแกรม หรือ Algorithm ที่ตายตัวแก้ไขไม่ได้ ให้   Bitจะถูกปล่อย หรือ ถูกขุดออกมาหมุนเวียน ในโลกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย โดนเพิ่มเร็วในระยะแรก  เหมือนทองคำที่หาง่าย แต่จะค่อยๆลดลง  ไปเรื่อย จนในที่สุดก็หมด เหมือนทองที่หมดจากโลก ไม่สามารถ ขุดสร้างเพิ่ม เข้ามาได้อีกแล้ว ได้แต่ใช้หมุนเวียน แค่ที่มี  21 ล้าน