ทำความรู้จักกับ Bitcoin และ Blockchain

มันคือ สกุลเงิน Digital & Fintech ที่เราต้องเริ่มทำความรู้จักกับมัน Bitcoin หรือเรียกย่อว่า BTC เป็นสกุลเงิน Digital สกุลแรกๆ ที่เกิดขึ้นมาโลกนี้ โดยใช้ Technology ที่เรียกว่า Blockchain นอกจาก Bitcoin แล้ว ก็ยังมี สกุลเงิน Digital หรือ Cyptocurency อื่นอีกหลายตัว ที่เราเรียกรวมๆกันว่า Alt Coin เช่นสกุลเงินเหล่านี้ แอบดูราคาแลกเปลี่ยนแต่ล่ะตัวมันไปได้เลย ว่า ตัวไหนราคากีเหรียญ โดยเฉพาะดาวเด่นนอกจาก BTC ก็มี Ethereum และ ZEC และ LTC ขวัญใจนักขุดในปัจจุบัน กลับมา ที่ตัวแม่ Bitcoin ถือกำเนิดมาโดย บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ไม่เปิดเผยตัวตน แต่ ได้รับการเรียกกันในนาม Satoshi Nakamoto  โดยกำเนิดมาได้ ถึงวันนี้ราวๆ