รักษาสมดุลแคลเซียม ด้วย วิตามินดี Vitamin D

อ่านวิธีรักษาสมดุลแคลเซียม ด้วย วิตามินดี Vitamin D โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ/ ที่ปรึกษากรมอนามัย ลองอ่านกันดูนะครับเพื่อสุขภาพที่ดี จากการสำรวจของกรมอนามัย คนไทยได้รับแคลเซียมต่อวันต่ำกว่าเกณท์ที่จะได้รับ แหล่งที่มาของแคลเซียมมีอยู่ในนม ผักและปลา สาเหตุที่ขาดแคลเซียมอาจจะเป็นเพราะเราทานอาหารพวกนี้น้อยเกินไปเลยได้รับไม่เพียงพอ นมเจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์เพราะเป็นอาหารที่มีแคลเชี่ยมที่ดีที่สุดและยังมีโปรตีนที่มีคุณภาพด้วย ถ้าเราไม่ดื่มนมแล้วเราจะเอาแคลเชี่ยมมาจากใหน ถ้าจะให้ได้แคลเชี่ยมจากผักและปลาเราก็ต้องทานทีละเย่อะๆมากๆถึงจะเพียงพอต่อความต้องการแคลเซียมของร่างกายในแต่ละวัน นม1กล่อง225-250มล.มีแคลเชี่ยมประมาณ250-300มล.และมีแคลเชี่ยมเท่ากับ1ใน3ของความต้องการในแต่ละวัน แต่กลไกการดูดซึมของร่างกาย ถ้าเราทานแคลเซี่ยมเกินความต้องการในแต่ละวัน ร่างกายก็จะไม่รับและขับออกมาเองโดยไม่เกิดประโยนช์อะไร เราควรทานแคลเซี่ยมทีละเล็กทีละน้อยเป็นระยะๆในแต่ละมื้อจะทำใหร่างกายดูดซึมได้ดีกว่า วิตมินต่างๆที่อยู่ในนมเช่นวิตามินD โปรตีน ฟอสฟอรัส จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซี่ยมได้ดีมาก และการออกกำลังกายจะช่วยให้แคลเซี่ยมดูดซึมเข้าเนื้อกระดูกได้ดีขึ้น   แคลเซี่ยมมีความสำคัญต่อโครงสร้างร่างกาย และแคลเซี่ยมไม่ได้มีบทบาทแค่กระดูกกับฟันเท่านั้น แคลเซี่ยมยังมีบทบาทสำคัญทำให้กล้ามเนื้อแข้งแรง และทำให้กลไกเลือดที่ไหลออกมาแข็งตัวได้ดีขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นแคลเซียมจึงมีประโยนช์มหาศาลและมีความจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพราะผู้หญิงในวัยทองหรือผู้หญิงที่หมดประจำเดือนที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไป จะมีความต้องการแคลเซี่ยมเป็นอย่างมาก เพราะการสร้างแคลเซี่ยมเข้าไปในเนื้อกระดูกของคนวัยนี้จะสร้างน้อยลง และที่สำคัญที่สุดมีการทำลายอีกด้วย   เพราะฉะนั้นโรคกระดูกพรุนจึงเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยนี้ สาเหตุเพราะไม่ได้สะสมแคลเซี่ยมไว้ตั้งแต่วัยเด็ก จะมาสะสมตอนอายุมากขึ้นไม่ได้แล้ว แต่ถึงยังไงร่างกายก็ยังต้องการแคลเซี่ยมเพื่อไม่ให้แคลเซี่ยมสลายตัวเร็วขึ้น และยังควรกินแคลเซี่ยมในรูปแบบนมและอาหารให้เพียงพอ ไม่ควรกินแคลเซี่ยมเสริมในรูปแบบเม็ดหรือวิตมินถ้าจะกินต้องกินตามแพษย์สั่งเท่านั้น ยังมีสารที่ไปช่วยสะกัดการดูดซึมแคลเซี่ยมอีกคือ การกินเนื้อสัตว์มากเกินไป กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้การดูดซึมแคลเซี่ยมเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ดี กินผักสดมากเกินไปจะมีสารชนิดที่ไปป้องกันไม่ให้แคลเซี่ยมดูดซึมเข้าร่างกายเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราครวกินอาหาร แคลเซี่ยมและวิตมินต่างแต่พอดีเท่าที่ร่างกายเราต้องการในแต่ระวันเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป