ความสูง สร้างได้ ต้องทำยังไง

ดื่มนมทําให้เกิดสิวอ่าน ความสูง สร้างได้นั้น ต้องทำยังไง ฟังคำแนะนำจาก นายแพทย์วรต มโนสิทธิ์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลสมิติเวช ในรายการ สโมสรสุขภาพ แนวโน้มของเด็กไทยนปัจจุบันสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสมัยก่อน แต่ความสูงของเด็กไทยเมื่อเทียบเท่ากับต่างชาติแล้วยังด้อยกว่านิดหน่อย เพราะเด็กต่างชาติส่วนใหญ่จะดื่มนมเย่อะ และทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูงกว่า ส่วนเด็กไทยส่วนใหญ่จะบริโภคแคลเซี่ยมไม่เพียงพอ ช่วงอายุกับเพศและการเจริญเติบโตเต็มที่ของเด็ก มีช่วงเวลาหรือปีทองของเค๊า โดยเฉลี่ยเด็กผู้หญิงช่วงอายุ 9-13ปีหรือก่อนมีประจำเดือน ส่วนผู้ชายจะอยู่ช่วง10-16ปี จะเป็นช่วงที่เด็กเจริญเติบได้เร็วที่สุด ช่วงปีทองของเด็กร่างกายต้องการแคลเซี่ยมสูงกว่าปรกติ เพราะฉะนั้นการได้รับแคลเซี่ยมให้เพียงพอในช่วงนี้จึงสำคัญต่อเด็กมาก เพิ่มความสูง การออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้กระดูกแข็งแรง และการผักผ่อนให้เพียงพอและถูกวิธีจะช่วยให้การเจริญเติบโตของเด็กได้ดี การนอนที่ถูกวิธีคือ นอนเร็วแล้วตื่นเช้าจะมีการพัฒนาได้ดีกว่า ไม่ควรให้เด็กนอนดึกแล้วตื่นสายเพราะจะเป็นผลเสียกับเด็ก เรื่องกรรมพันธุ์ก็มีส่วน ส่วนเด็กที่มีพ่อแม่ตัวเล็กทั้งคู่ แต่กับมีลูกที่ตัวสูงกว่านั้นเกิดจากปัจจัยของสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการเสริมแคลแซี่ยมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่นการดื่มนม หรือทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูงเป็นต้น ก็จะทำให้เด็กตัวสูงกว่าพ่อกับแม่ได้ แคลเซี่ยมไม่ได้เป็นตัวเร่งความสูงแต่ถ้าร่างกายขาดแคลเซี่ยมจะทำให้ความสูงสงักได้ เพราะฉะนั้นความสูงสร้างได้ถ้าเราดูแลลูกรักให้ถูกวิธี