ความลับของสมองมนุษย์
นักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยา คุณหมอด้านจิตเวศและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ศึกษาวิจัยมาหลายปี เพื่อพยายามค้นหาสาเหตุความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน ว่าทำไมบางคนล้มเหลวซ้ำๆ แต่บางคนกับประสพความสำเร็จซ้ำๆ

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า ในสมองของมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า “นิวรอน”มีลักษณะโครงข่ายเหมือนใยแมงมุมมีแขน ขา เหมือนรากต้นไม้ ส่วนแขนเรียกว่า “แอพซอน” นิวรอนอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านๆเซล มีแขนขายืดออกมาเหมือนใยแมงมุมอยู่เป็นมหาศาล ส่วนแขนขาที่ยืดออกมา มันเชื่อมต่อกันด้วยประจุไฟฟ้า เมื่อมนุษย์เครียด มีความกังวลหรือคิดด้านลบมากๆ มันจะส่งกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อกันเป็นล้านๆเซลส่งกันไปมาในสมองของมนุษย์ในด้านลบ

ความลับของสมองมนุษย์2

ถ้าคิดเรื่องไม่ดีจนเครียดซ้ำๆนานๆหลายวันจะทำให้นิวรอนใหญ่ขึ้นจับกันเป็นโครงข่ายและแข็งแรง เมื่อมันแข็งแรงขึ้นจะทำให้คนๆนั้นจะมีลักษณะ เครียดง่าย เศร้าง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสพความสำเร็จเพราะสมองจะส่งแต่เรื่องลบๆออกมา กระบวนการส่งถ่ายข้อมูลในสมองรับรู้แต่เรื่องไม่สำเร็จ เรื่องไม่ดี จึงเป็นที่มาว่าทำไมบางคนถึงทำอะไรแล้วล้มเหลวซ้ำๆ เพราะการสร้างโครงข่ายของนิวรอนมันเชื่อมต่อเรื่องลบๆหมดเลย เมื่อกระแสประสาทมันส่งผลแบบนี้ ปัญหาตรงนี้จึงเป็นตัวกำหนดอนาคตมนุษย์

แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบขบวนการทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่ จากเดิมที่คิดลบให้ปรับและคิดใหม่ มีวิชาอยู่2วิชาที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า “เอ็นแอลพี” เอ็นแอลพีในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบัน กระบวนการกลไกรเค๊าจะเข้าไปปรับฉากต่างๆในสมอง และทำทางนิวรอนในสมองใหม่ ทันทีที่คนๆนั้นคิดบวก ปรับทัศนคติใหม่ตั้งความคาดหวังใหม่ ทำทุกๆวันประมาณ1สัปดาห์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า นิวรอนในสมองเริ่มแตกรากแขนงใหม่เป็นแขนงบวก พอคิดบวกเซลบวกจะจับกันเป็นล้านๆเซล เป็นกลุ่มเดียวกัน ส่วนแขนงด้านลบก็จะค่อยๆหายหรือตายไป คนๆนั้นก็จะเป็นคนที่มีความสุขมองอะไรเป็นบวก การคิดบวกสร้างเซลในสมองใหม่จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินมนุษย์ใหม่