1. Maximal Drawdown (Max DD.)
Maximal Drawdown (Max DD.) คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดประสิทธิภาพของ EA โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 % ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD. สูงกว่านี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้

2. Relative Drawdown (RDD.)
Relative Drawdown (RDD.) คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆหนึ่งของการเทรด หรือทดสอบระบบเทรดมือหรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ในขณะนั้น เช่น มีค่าเท่ากับ 30% หมายถึง อาจจะมีช่วงเวลาที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 30% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาดหรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้น

ตัวอย่าง
มีทุน $10,000 พอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ถึง $3,000 หาก RDD มีค่าเท่ากับ 30% เป็นต้น
ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% เพราะเมื่อเวลาเทรดจริงแล้วติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในระบบเทรด หรือถ้าเกิดการขาดทุนขึ้นมาจริงๆ อาจจะทำให้เกิดความลำบากในการให้เงินทุนกลับมาเท่าเดิม

3. Absolute drawdown

Absolute drawdown หมายถึง ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่เติมเงินเข้ามาในระบบ ตัวนี้จะช่วยบอกว่าพอร์ตลงทุนของคุณสามารถทนต่อระบบเทรดนี้ได้หรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนเงินลงทุนในพอร์ตไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้
Absolute drawdown ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่มักจะดูที่ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า

แต่ว่า Maximum Drawdown เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆ ถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอ แต่ถ้าคุณไม่มี Stop Loss ที่ดีพอ โอกาสที่จะเกิด Maximum Drawdown คงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเกิด Maximum Drawdown เพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้คุณหมดความมั่นใจไปอีกนาน