Model : Ray (เรย์)

Model : Ray (เรย์) เวณิตา ลอยวัฒนกุล ยิ้มหวาน เฟสบุ๊ค : Venita Loywattanakul