สายขุด Bitcoin

จริงๆผมเอง เริ่มมาสนใจหาข้อมูลตรงนี้ ก็เพราะว่าลูกชาย เกิดสนใจ อยาก จะเป็นชาวเหมืองกับ เค้า เลยเข้ามาหาข้อมูลกันมั่ง อย่างที่บอก การขุดที่เราได้ยินกัน ก็คือ การที่ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบพิเศษ ไปช่วยกันยืนยันการ ทำรายการ และ สร้างบล้อค เพื่อรับเงินรางวัล จากการสร้างบล้อค(บล้อคล่ะเป็นล้าน) แต่ว่าเนื่องจาก คนขุดทั่วโลกมีคอมจำนวนมหาศาล แย่งกันขุด รายย่อยแต่ล่ะรายจะขุด คนเดียว ยากที่จะฟลุ้คถอดระหัสชนะ ดังนั้น เกือบทั้งหมด จะเข้าไปเลือก Pool หรือรวมกลุ่มกับ กลุ่มนักขุดที่รวมๆกันทั่วโลกเป็น Pool ต่างๆ เพื่อใช้พลังคอมพิวเตอร์ของแต่ล่ะตัวใน พูลร่วมกันถอดระหัส ถ้าทีมตัวเองชนะ ก็ได้รับส่วน แบ่งกันไปตามสัดส่วนพลังคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ที่เข้าร่วมในช่วงเวลานั้น สมัยก่อน Bitcoin ก็ใช้ เครื่องที่ ใช้ GPU หรือ การ์ดจอขุดกัน แต่ว่าตอนหลังเค้าพัฒนา ไปใช้ เครื่องขุดโดยเฉพาะที่เรียกว่า ASIC แต่ว่า ณ ปัจจุบัน