โรคไขมันในเลือดสูง

โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดับคอเลสเตอรอลสูง หรือระดับไตรกลีเซอร์ไรด์สูงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสูงทั้งสองชนิดก็ได้ ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดซึ้งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ไขมันในเลือดมีหลายชนิด แต่ที่สำคัญได้แก่คอเลสเตอรอล ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองและอีกส่วนหนึ่งได้รับจากอาหาร แบ่งเป็น2ชนิดคือ 1.คอเลสเตอรอลชนิดอันตรายหรือ แอลดีแอลคอเลสเตอรอล ถ้ามีระดับสูงเกินไปจะไปสะสมอยู่ด้านในหลอดเลือดแดงทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ตีบหรืออุดตัน 2.คอเลสเตอรอลชนิดดี เอชดีแอล คอเลสเตอรอล เป็นชนิดที่มีประโยนช์ทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่เหลือไปทำลายที่ตับ ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลชนิดนี้สูงจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง และได้รับจากอาหารทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ สาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง 1.ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ 2.ทานอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูง หรืออาหารที่ให้พลังงานมากเกินความต้องการของร่างกาย 3.โรคหรือการใช้ยาบางชนิด เช่นต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปรกติ โรคเบาหวาน โรคไต ยาขับปัสวะ ยาสเตียรอยด์เป็นต้น 4.การดื่มสุราในปริมาณมาก เป็นประจำทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูง 5.ขาดการออกกำลังกาย อันตรายจากภาวะไขมันในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง ตีบ อุดตัน ส่งผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่น โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวาย หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาตีบตัน ตับอ่อนอักเสบเป็นต้น การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ควบคุมอาหาร อาหารที่ครวทาน นมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนย เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมันโดยแยกเอาไขมันและหนังออกให้หมด ถั่วเมล็ดแห้ง ข้าวที่ไม่ขัดสีมาก ขนมปังโฮลวีต