การดื่มน้ำที่ถูกต้อง ” น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราโดยทั่วไป คนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เราอาจเสียชีวิตได้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์ เป็นน้ำมากกว่าครึ่ง โดยน้ำมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ถึง 70 % เมื่อเราจะดื่มน้ำ เราต้องมั่นใจว่าน้ำนั้น จะต้องมีทั้งปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพด้วย ที่สำคัญการดื่มน้ำเพื่อที่จะให้เกิดประโยนช์สูงสุด ควรดื่มน้ำให้ถูกต้องด้วย
ในหนึ่งวันร่างกายคนเราได้สูญเสียน้ำไปกับขบวนการทางร่างกายไปหลายอย่างเช่น การถ่ายปัสสาวะ เราถ่ายปัสสวะวันละ1.5ลิตรและอีก1ลิตรจากการสูญเสียทางเหงื่อ รวมแล้วเราสูญเสียน้ำทั้งหมด 2.5ลิตรต่อวัน เพราะฉะนั้นเราจึงควรดื่มน้ำเข้าไปทดแทนให้ได้อย่างน้อย วันละ2ลิตร หรือประมาณ8แก้วต่อวัน แต่อายุหรือเกณฑ์ของวัยก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่างเช่นผู้ชายวัยหนุ่มที่ใช้พลังงานเย่อะหรือเล่นกีฬาที่เสียเหงื่อมากๆ ก็ควรดื่มมากก่วาคนทั่วไปหรือประมาณ3ลิตรต่อวัน ส่วนผู้หญิงวัยสาวลดลงเล็กน้อยหรือควรดื่มประมาณ2.2 ถึง 2.5 ลิตรต่อวัน

ข้อมูลทางวิชาการ การสูญเสียน้ำขึ้นอยู่กับเพศ สรีระและกิจกรรม ผู้หญิงจะเสียน้ำน้อยกว่าผู้ชาย แต่ผู้หญิงวัยสาวที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่เสียเหงื่อมากๆก็ควรดื่มวันละ3ลิตรเช่นกัน ข้อสังเกตุสำหรับคนตั้งครรภ์ควรดื่มน้ำมากกว่าปรกติ เพราะต้องเผื่อน้ำเข้าไปเลี้ยงทารกในครรภ์ด้วย เราควรดื่มน้ำเวลาใหนดี ตอนเช้า ช่วงตื่นนอนตอนเช้าควรดื่มซัก1แก้ว การดื่มน้ำตอนเช้าสำคัญมากๆ เพราะการดื่มน้ำตอนเช้าจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ตอนสายอีก2แก้ว บ่ายๆ3แก้ว ช่วงเย็น3แก้วและก่อนเข้านอนอีก1แก้วเป็นอย่างน้อย ค่อยๆดื่มเป็นช่วงๆให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป